1. the Ottoman Turkish language

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Osmanlı Türkçesi