oust a rival from office

  1. Fiil bir rakibi mevkiinden kovmak
  2. Fiil şirketteki bir rakibin ayağını kaydırmak
  3. Fiil bir rakibi mevkinden kovmak