güç durumdan kurtulmak Fiil
birini zor bir durumdan kurtarmak Fiil
birini güç durumdan kurtarmak Fiil