1. Fiil çok ayrıntılı/tafsilâtlı/uzun yazmak, lüzumsuz tafsilâtla yazıyı uzatmak.
  2. Fiil gereğinden fazla yazıp konuyu dağıtmak, ana fikirden ayrılmak, tafsilâta boğmak.
  3. Fiil üzerine yazmak, yazılarla doldurmak.
üstüne yazma