ownership reservation

  1. bir menkul satışında satış bedeli tamamıyla ödeninceye kadar mülkiyeti satıcıda bırakan sözleşme
mülkiyet kaydı