1. İsim, Bitki Türleri leek
lank (hair) Sıfat

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Zambakgiller familyasından, soğanı çok uzun ve ... yaygın, çok yıllık bitki