pırasa

  1. Noun, Plant Species leek
lank (hair) Adjective

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Zambakgiller familyasından, soğanı çok uzun ve ... yaygın, çok yıllık bitki