paper warfare

  1. gazete savaşı
  2. düşmana uçaktan ilanlar atılması