past perfect

  1. belirli geçmiş zaman: geçmişte başka bir olaydan önce olup bitmiş işi bildiren eylem kipi.

    had
    + past participle şeklinde yapılır.
    “I had left home before he arrived: O gelmeden önce evden ayrıldım.” tümcesindeki
    “I had left” bu kiptedir.