past praying for

  1. ümitsiz, çaresiz (hastalık, durum vb.).
    He's past praying for: Artık ümit yok, kurtulması/tedavisi imkânsız.