patience dock

  1. İsim efelek, labada
    (Rumex patientia): karabuğdaygillerden dere kenarlarında kendiliğinden yetişir,
    yaprakları sebze olarak yenilir.