birşeyi başka bir örneğe göre biçimlendirmek Fiil
birşeyi model alarak şekillendirmek Fiil