pay attention to

  1. Fiil dinlemek
  2. Fiil aldırmak
  3. Fiil ilgilenmek
  4. Fiil iplemek
  5. Fiil tanımak
bir şeye dikkat etmek Fiil
oralarda olmamak Fiil
şekle fazla bağlı kalmamak
yan çizmek Fiil
sallamamak Fiil
şekle fazla bağlı kalmak Fiil