pay one in his own coin

  1. misilleme yapmak, aynı şekilde karşılık vermek, misli ile mukabele etmek.