pay-back period

amortisman süresi İsim
bir projenin başlangıç masraflarını çıkartması için gerekli olan süre
(US) geri ödeme süresi
geri ödeme süresi
geri dönme süresi
bir iş girişiminin kâr kazanılmadan önceki geliştirme masraflarının çıkartıldığı dönem
borcun geri ödenmesi için tanınan süre
geri ödeme dönemi