1. İsim alacaklı, kendisine para ödenen/ödenecek olan kimse.
yalnız hesaba ödenebilir
yalnız hesaba ödenebilir (çizgili bir çekin üzerine güvenlik için yazılan ve çekin yalnız bir hesaba
ödenebileceğini ifade eden ibare
gerçekte var olmayan bir kimsenin adı olması
gerçek olmayan alıcı
çek veya değerli evrak üzerinde
dayin-i mürtehin İsim
rehin alacaklısı Bankacılık
dain-i mürtehin İsim
lehdarın adı
adresinde alıcısına ödenecek
(US) Br çekin ödeneceği kişi
ikametgâhlı poliçenin alıcısı