peaceful picketing

  1. sükûn bozmadan grev gözcülüğü yapma
  2. kavgasız geçen grev gözcülüğü