perform a role

  1. Fiil bir rolü yerine getirmek
  2. Fiil bir görevi gerçekleştirmek
  3. Fiil bir görevi yapmak