1. İsim peri. (peri gibi) güzel kız.
  2. İsim masal perisi.
(a) çevre, muhit, etraf:
periphery, periscope. (b) çevreleyen, saran, kuşatan, ihata eden:
perichondrium. Ön Ek
yakın(ın)da, civar(ında), bitişiği(nde):
perihelion, perinatal. Ön Ek
  1. fairy
  2. elf
  3. hob
  4. spirit
  5. sprite
  6. pixy
daemon
fairy chimneys İsim, Coğrafya
tent rocks İsim, Coğrafya
hoodoos İsim, Coğrafya
tent rock İsim, Coğrafya
hoodoo İsim, Coğrafya
fairy chimney İsim, Coğrafya
nymph
fairytale İsim
fairy tale İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Tabiat üstü bir güce sâhip bulunduğuna ... güzel olanlarına verilen isim