1. Geçişsiz Fiil (yangın/sel/savaş vb. de) ölmek, can vermek, telef olmak, zail olmak, yokolmak, mahvolmak.
    Many soldiers
    perished in the battle. The building perished in the flames.
  2. Geçişsiz Fiil bozulmak, çürümek.
    Fruits can easily perish if not consumed in a short time.
  3. Geçişsiz Fiil harap olmak, münkariz olmak.
helak İsim
kolayca bozulabilen mallar İsim
yakılarak idam olunmak Fiil
soğuktan ölmek Fiil
boğularak ölmek Fiil
açlıktan ölmek Fiil
kendi hatalarından mahvolmak Fiil
açlıktan ölmek Fiil
depremde mahvolmak Fiil
! Allah göstermesin! ağzından yel alsın! İnşallah … değildir.
perish the thought that Mary should have cancer.