hastalık/mikrop yuvası, pis ve mikroplu yer, hastalık bulaştıran yer. İsim