1. prophet
  2. Man of God
doom prophet
prophethood İsim, Din ve İnanç
prophet-like Sıfat, Din ve İnanç
St. Daniel Özel Isim, Din ve İnanç
Prophet Job Özel Isim, Din ve İnanç
prophetess
cornflower blue Sıfat
praying mantis Hayvan Türleri
to stick to your guns Fiil
to not to give way an inch Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Allah tarafından emirlerini kullarına bildirmekle görevlendirilmiş ... Tanrı elçisi, nebî, resul