philanthropy

  1. İsim insancıllık, iyilik severlik, insanları sevme/koruma, insanlara karşı sevgi/muhabbet.
  2. İsim bağış, yardım, hamiyet, hayırseverlik, müşfik/şefkatli/hamiyetli/hayırsever davranış.
  3. İsim hayır cemiyeti/kurumu.