photograph someone side-face

  1. Fiil birinin profilden resiminıçekmek
  2. Fiil birinin yandan resiminıçekmek