photograph someone side-face

  1. Verb birinin profilden resiminıçekmek
  2. Verb birinin yandan resiminıçekmek