physical possession

  1. fiili zilyetlik
  2. üzerinde veya yedinde bulundurma
  3. dolaysız zilyet