picture place

bir resme asgari satış fiyatı koymak Fiil