1. İsim boş emel/hulya, olmayacak hayal.
    Her plans for a movie career had all been a pipe dream.
boş umut
gerçekleşmeyecek tasarı