1. İsim, Coğrafya ova
 2. açık.
  plain view.
 3. sarih, vazıh.
  to make one's meaning plain.
 4. sade, kolay anlaşılır.
  plain talk.
  in plain words: açıkça, vuzuhla, sarahatle, kolay anlaşılacak
  şekilde, sade bir dille.
 5. düz, düpedüz, son derece, kesin, tam, mutlak.
  plain folly.
 6. dürüst, samimî, açık, riyasız, apaçık, açıkça, dobra dobra söylenmiş.
  the plain truth: apaçık
  gerçek.
  plain dealing: dürüst/hilesiz/doğru iş/davranış.
 7. sade, basit, süssüz, gösterişsiz, şatafatsız.
  plain living: sade yaşayış.
  in quiet plain clothes:
  sade giyinmiş.
  plain people. a plain blue suit.
 8. alelâde, bayağı, orta halli, pek güzel olmayan.
  a plain face.
 9. (üslûp vb.) akıcı, tabiî, yapmacıksız, özentiden/tasannudan uzak.
  a plain expository style.
 10. (kumaş) düz, sade, desensiz.
  a plain fabric.
 11. (yemek) baharatsız, sade.
  plain food.
 12. sadece, düpedüz, açıkça, basbayağı.
  He's just plain stupid.
 13. ova, düzlük, sahra, kır.
 14. Geçişsiz Fiil (bkz: complain ).
 15. Geçişsiz Fiil (bkz: mourn )
demek istediğini açıkca belirtmek Fiil
Atlas vadisi, ABD'nin Atlas Okyanusu kıyı bölgesi.
çukur ova İsim, Coğrafya
taşkın ovası. İsim
açıkça anlatmak Fiil
walled plain.
açıkcası
çukur düzlük: ay yüzeyinde etrafı duvar gibi yüksek dairesel düzlük. İsim
sahra
hakikatin ta kendisi
açık cevap
teminatsız senet
teminatsız tahvil
sivil giysiler İsim
düz arazi
basit köylü halk
dürüst adam
samimi
namuslu iş
sade tavır ve hareket
dürüst adam
ev yemeği
çok amaçlı un İsim, Gıda ve Mutfak
açıkça delilik
ev yemeği
basit gıda
sade mobilya
düz örgü. İsim
şifreli olmayan dil
açık dil
lap joint ile ayni anlama gelir. (bina inşaatında) bindirme, bindirmeli ek, yanyana konulan parçalardan
birinin kenarını öbürü üstüne bindirerek yapılan ek.
lap joint (1).
sade hayat
basit bir hayat sürmek Fiil
basit çoğunluk
çizgisiz kâğıt
ak palamut İsim, Hayvan Türleri
adi posta kartı
(Br) adi posta kartı
düz yelken(ler). İsim
engelsiz ilerleme/gelişme/terakki.
From here on, it is all plain sailing: Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. İsim
açık konuşma
düzlem deformasyon modeli İsim, İnşaat
plane table İsim
resim sehpası: topografik ölçüleri kaydetmek için üç ayaklı resim tahtası. İsim
açık ve sade konuşma
düz metin, açık metin: kriptogramla şifrelenmemiş yazı. cryptography İsim
düz dokuma. satin weave, twill weave İsim
çok kolay iş.
It's all plain/smoot sail: (Bundan ötesi) kolaydır.
apaçık, âşikâr, meydanda.
dobra dobra konuşan biri olmak Fiil
delil ile sabit olmak Fiil
biriyle açık olmak Fiil
sade giyinmiş
sivil giyinmiş
bir şeyi açık bir dil ile ifade etmek Fiil
dobra dobra konuşmayı severim
sivil olarak
açıktan açığa
dobra dobra
basit bir dille
açık ifadeyle
şüphesiz ki Zarf
…iği açıktır Zarf
düpedüz çılgınlık
sade hayat sürmek Fiil
birine bir şeyi açıkça anlatmak Fiil
hiç de basit olmayan iş
bir ters bir yüz
birinin doğal görevi
açık dille yazılmış telgraf
birine açık gerçeği söylemek Fiil
gerçeği açıkça söylemek Fiil
hakikati söylemek Fiil
usul usul
usulcacık
açık bir dil kullanmak Fiil