plant utilization

tesisin kapasite kullanım faktörü
tesis kapasitesinin tamamını kullanma