plough (plow ,) one's way through the mud

çamur içinde bata çıka yürümek Fiil