plunge into

tartışmaya girişmek Fiil
işe girişmek Fiil
borca batırmak Fiil
borca batmak Fiil
borca batmak Fiil
birşeye sürüklenmek Fiil
birşeye kapılmak Fiil
birşeye batmak Fiil
birşeye dalmak Fiil
birşeye gömülmek Fiil
odaya dalmak Fiil
bir ülkeyi savaşa sokmak Fiil
bir milleti borca batırmak Fiil
hemen bir tarife girişmek Fiil
elini cebine daldırmak Fiil
birini çaresizliğe düşürmek Fiil
birini birşeye batırmak Fiil
birini birşeye sürüklemek Fiil
birini zorla birşeye sokmak Fiil
birşeyi birşeye saplamak Fiil
birşeyi birşeye batırmak Fiil
birşeyi birşeye sokmak Fiil
birşeyi birşeye daldırmak Fiil