political economy

  1. İsim siyasal ekonomi: millî refah ve ekonominin örgütlenmesine ve gelişmesine hükümetin etkisini inceleyen bilim.
  2. İsim (17-18'inci yüzyıllarda) devletin refahını artırıcı yönde toplum yönetimi sanatı.
  3. İsim ekonomi/iktisat ilmi.