1. (a) birden gitmek, savuşmak, sıvışmak, (b) ölüvermek, nalları dikmek, gürleyip gitmek, (c) vurmak, (d)
    öfke ile/düşünmeden konuşmak, atıp tutmak.
geveze, zevzek: düşünmeden, heyecanla ve bağıra bağıra/öfke ile konuşan kimse. İsim