post mortem

  1. otopsi
  2. (Lat) ölümden sonra (ölümün nedenini saptamak amacıyla cesedin parçalara ayrılması
otopsi yapmak Fiil
ölüm sonu, öldükten sonra.
olay sonu, bir olay olduktan sonra.
otopsi, ceset üzerinde yapılan tıbbî muayene.
olup biten bir olay üzerinde tartışma/değerlendirme.
sonradan hesaplanan giderler İsim
ölüm sonu, öldükten sonra.
olay sonu, bir olay olduktan sonra.
otopsi, ceset üzerinde yapılan tıbbî muayene.
olup biten bir olay üzerinde tartışma/değerlendirme.
otopsi.