poverty trap

  1. yoksulluk çıkmazı
  2. düşük gelirli bir ailenin gelirindeki bir artış sonucu devlet yardımını kaybetmesi
  3. ya da ödediği verginin yaklaşık olarak gelirindeki artışa eşit olması durumu