1. Fiil (bir kimseye) yalvarmak, rica/istirham etmek.
  I pray you to be careful: Rica ederim dikkatli ol.

  pray sit down and tall me what happened: Allahaşkına otur ve olanları bana anlat.
  pray come with me: Lütfen benimle geliniz.
 2. Fiil (Allaha) dua etmek, niyaz etmek/yalvarmak.
  He kneeled down and prayed to Allah: Diz çöküp Allaha
  yalvardı.
  I pray that he may be safe: selameti için dua ediyorum.
 3. Fiil ibadet etmek, namaz kılmak.
  We went to the mosque to pray: Namaz kılmak için camiye gittik.
 4. Fiil (Allaha) hamdetmek, şükretmek.
bağışlanmayı talep etmek Fiil
birinden merhamet dilemek Fiil
kurban gitmek Fiil