1. doğruluk, sahihlik, sıhhat.
  The precision of his calculations was amazing.
 2. açıklık, belginlik, sarahat, vuzuh.
 3. kesinlik, kat'iyet, kat'îlik.
 4. dakiklik, hassaslık, dikkat, itina, titizlik.
 5. tamlık, isabet (derecesi).
  precision bombing: tam isabetli bombalama.
 6. hassas, dakik, çok doğru/tam gösteren.
  precision instruments: hassas/dakik aletler.
çift duyarlıklı Bilgi Teknolojileri
örnekleme doğruluğu (istatistikte , tekrarlanan denemelerle bir veri biriminin gösterdiği değişme derecesi
örnekleme doğruluğu
tek duyarlıklı Bilgi Teknolojileri
hassas terazi İsim
hassas cihaz mühendisliği İsim
hassas cihaz mühendisliği sanayii
özenle imal edilmiş
hatasız olmasına dikkat edilmiş
hassas alet mihaniği
çifte duyarlı (sayı): daha büyük duyarlık için bellekte iki sözcükte saklanan (sayı). İsim