prepaid expenses

  1. İsim peşin ödenmiş giderler
  2. İsim (bilanço) önceden ödenmiş giderler (henüz teslim alınmamış mallar için yapılan harcamalar
(US) geçici aktif ve peşin ödenmiş masraflar İsim
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları İsim, Muhasebe
Peşin Ödenen Giderler ve Fonlar İsim, Muhasebe
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları İsim, Muhasebe
Gelecek Aylara Ait Giderler İsim, Muhasebe
Gelecek Yıllara Ait Peşin Ödenen Giderler İsim, Muhasebe