present a difficulty

  1. Fiil zorluk teşkil etmek
  2. Fiil güçlük teşkil etmek
  3. Fiil güçlük arz etmek