present state of affairs

  1. işlerin şimdiki (halihazır) durumu
  2. işlerin şimdiki durumu
halihazır durumda