1. tiraj (bir gazete ya da basılı bir şeyin toplam nüsha sayısı
  2. tiraj