private capital

özel sermaye kaynaklarına başvurmak Fiil