private enterprise

özel teşebbüsü hükümet denetimine tercih etmek Fiil