private letter

mektup bu ba kişiye özel ibaresini yazmak Fiil
bir mektubu kişiye özel yazmak Fiil