privy council

  1. İsim özel meclis, hükümdarın hasse meclisi, divanı hümayün, özel danışmanlar kurulu.
  2. İsim (İngilterede) devlet danışma kurulu: üyeleri başbakan tarafından seçilen ve krala devlet işleri hakkında bilgi veren kurul.