proactive public relations

reaktif halkla ilişkiler İsim, Halkla İlişkiler