proceedings in which a regulation is in issue

  1. tüzüğün geçerli olup olmadığının konu alındığı dava