product development cycle

  1. ürün geliştirmesi evresi
  2. yeni bir ürünün doğuşuna giden olaylar zinciri
  3. fikir
  4. model yapımı
  5. prototip ürün
  6. İsim deneme üretimi ve tam üretim aşamaları