product diversification

hem coğrafi bakımdan yayılma hem de ürün çeşitlendirme amacıyla büyük çapta harcamalar yapmak Fiil
üretim hatlarının çeşitlendirilmesi